4.16. Slå snarmaske av/på

Dette har same effekten som å bruke knappen nede til venstre i biletvindauget. Sjå meir om dette i snarmaske

4.16.1. Aktivering

  • Du får tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via UtvalSlå snarmaska av/på.

  • eller med snarvegen Shift + Q.