7.14. Vel øvste laget

Kommandoen Vel øvste laget gjer det øvste laget i lagstabelen til det aktive laget. Dette blir vist i lagdialogen ved at markeringa som viser aktivt lag flytter seg til det øvste laget. Dersom det aktive laget er øvst, vil denne kommandoen vere deaktivert.

[Notat] Notat

På det vanlege Windowstastaturet refererer snartasten Home til denne tasten i den lille gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet. Vil du heller bruke taltastaturet, må du deaktivere med tasten Num Lock.

7.14.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel øvste laget,

  • med snarvegen Home

eller ved å klikke på lagnamnet i lagdialogen.