6.16. Beskjer til utval

Kommandoen Beskjer til utval beskjerer biletet til omrisset av det aktive utvalet ved å fjerne dei delane av biletet som er fullstendig utanfor utvalet. Område som er delvis utvalde, t.d. med mjuke kantar, blir ikkje berørte. Dersom det ikkje finst utval i biletet, er kommandoen gråa ut og utilgjengeleg.

[Notat] Notat

Denne kommandoen beskjerer alle biletlaga. For å beskjere bare det aktive laget, bruk kommandoen beskjer laget.

6.16.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteBeskjer til utval.