12.2. Hjelp

Kommandoen Hjelp opnar handboka for GIMP. Kva for program som blir brukt for å vise hjelp-filene, bestemmer du i avsnittet Hjelpsystemet under brukarinnstillingar slik som omtalt i Del 1.5, “Hjelpsystemet”. Det beste er å bruke GIMP sin innebygde hjelplesar, men om denne ikkje er installert i systemet ditt, kan du velje å bruke standard nettlesar.

[Tips] Tips

Dersom du har problem med å få hjelp til å fungera, sjå etter at du har «GIMP Users Manual» (Handboka) installert. Du finn meir om dette på [GIMP-DOCS].

12.2.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via HjelpHjelp eller med snarvegen F1.