16.4. Alien-Neon

16.4.1. Oversyn

Figur 17.378. Eksempel på bruk av filteret «Alien-Neon»

Eksempel på bruk av filteret «Alien-Neon»

Eksempel på bruk av filteret «Alien-Neon»


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

16.4.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoAlien-Neon.

16.4.3. Innstillingar

Figur 17.379. Innstillingane for filteret «Alien-Neon»

Innstillingane for filteret «Alien-Neon»

Glødfarge

Beskriving manglar.

Bakgrunnsfarge

Beskriving manglar.

Breidda på banda

Beskriving manglar.

Avstand mellom banda

Beskriving manglar.

Talet på band

Beskriving manglar.

Uttoning

Beskriving manglar.