13.22. Spyrogimp

13.22.1. Oversyn

Figur 17.341. Eksempel på bruk av filteret «Spyrogimp»

Eksempel på bruk av filteret «Spyrogimp»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Spyrogimp»

«Spyrogimp» er brukt


13.22.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterTeikningarSpyrogimp

13.22.3. Innstillingar

Figur 17.342. Innstillingane for filteret «Spyrogimp»

Innstillingane for filteret «Spyrogimp»

Type

Beskriving manglar.

Form

Beskriving manglar.

Ytre tenner

Beskriving manglar.

Indre tenner

Beskriving manglar.

Marg (pikslar)

Beskriving manglar.

Opningsforholdet

Beskriving manglar.

Startvinkel

Beskriving manglar.

Verktøy

Beskriving manglar.

Pensel

Beskriving manglar.

Fargemetode

Beskriving manglar.

Farge

Beskriving manglar.

Fargeovergang

Beskriving manglar.