11. Dekorfiltra

11.1. Innleiing

Desse filtra er biletavhengige Script-Fu-skript. Filtra lagar ei eller anna form for ramme rundt biletet, av og til med nokre hyggelege spesialeffektar i tillegg.