8.30. Fargeromanalyse

8.30.1. Oversyn

Figur 16.185. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Resultatet av filteret «Fargeromanalyse»


Filteret gir opplysningar om storleiken på biletet i pikslar og kor mange ulike fargar det inneheld. (Filteret blei endra i GIMP versjon 2.4.)

8.30.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FargarInfoFargeromanalyse