13.19. Lava

13.19.1. Oversyn

Figur 17.332. Eksempel på bruk av filteret «Lava»

Eksempel på bruk av filteret «Lava»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Lava»

Filteret «Lava» brukt på eit utval


13.19.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterTeikningarLava

13.19.3. Innstillingar

Figur 17.333. Innstillingane for filteret «Lava»

Innstillingane for filteret «Lava»

Frø

Beskriving manglar.

Storleik

Beskriving manglar.

Ujamning

Beskriving manglar.

Fargeovergang

Beskriving manglar.

Behald utvalet

Beskriving manglar.

Del laga

Beskriving manglar.

Bruk gjeldande fargeovergang

Beskriving manglar.