9. Kombineringsfiltra

9.1. Innleiing til kombinérfiltra

Filtra i denne gruppa kombinerer to eller fleire bilete på ein eller annan måte til eitt enkelt bilete.