5.11. Vis hjelpelinjer

Kommandoen Vis hjelpelinjer gjer Hjelpelinjene tilgjengelege eller utilgjengelege i biletvindauget.

Du kan forandre normalvisinga for hjelpelinjene i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen for brukarinnstillingane.

5.11.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisVis hjelpelinjer

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + T.