4.9. Å rotere biletet

Figur 3.37. Menyen for å «Roter biletet»

Menyen for å «Roter biletet»

I mange program vil bilete tatt i høgdeformat bli viste liggjande. Dermed må biletet roterast. For å gjere dette, bruk menyen BileteTransformerRoter 90° med klokka, eller mot klokka. Biletet under er rotert 90° med klokka.

Figur 3.38. Eksempel på bruk av «Roter biletet»

Eksempel på bruk av «Roter biletet»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av «Roter biletet»

Biletet rotert 90° mot klokka