4.6. Slett annakvar rad

4.6.1. Oversyn

Figur 17.44. Eksempel på bruk av filteret «Slett annakvar rad»

Eksempel på bruk av filteret «Slett annakvar rad»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Slett annakvar rad»

Med filteret


I tillegg til å slette annakvar rad i rada eller kolonna, kan det også endre dei til bakgrunnsfargen.

4.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarSlett annakvar rad.

4.6.3. Innstillingar

Figur 17.45. Innstillingane for «Visk ut annakvar rad»

Innstillingane for «Visk ut annakvar rad»

Desse vala er sjølvforklarande. Bare ein liten merknad: Dersom det aktive laget er bakgrunnslaget og har alfakanal, vil dei sletta radene eller kolonnene bli gjennomsiktige. Dersom laget ikkje har alfakanal (namnet er utheva i lagdialogen), vil bakgrunnsfargen i verktøykassa bli brukt i staden.