4.6. Å finne biletinformasjon

Figur 3.30. Å finne info

Å finne info

Skulle du ha ønskje om å sjå kva informasjon som er lagra om biletet, kan du få fram dialogvindauget «bileteigenskapar» frå menyen BileteBiletinformasjon. Dette dialogvindauget inneheld mykje informasjon om biletstorleik, oppløysing, modus og mykje meir.

Figur 3.31. Dialogvindauget for bileteigenskapane

Dialogvindauget for bileteigenskapane