6. Andre verktøy

6.1. Oversyn

Figur 14.178. Andre verktøy i verktøymenyen

Andre verktøy i verktøymenyen

Gruppa «andre verktøy» er ei samlegruppe for dei verktøya som fell utanom hovudgruppene. Her finn du f. eks. det både viktige og kraftfulle baneverktøyet, men også nyttige hjelpeverktøy som t.d. fargeplukkaren.