16.6. Blanda

16.6.1. Oversyn

Figur 17.382. Eksempel på bruk av filteret «Blanda»

Eksempel på bruk av filteret «Blanda»

Eksempel på bruk av filteret «blanda»


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

16.6.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoBlanda.

16.6.3. Innstillingar

Figur 17.383. Innstillingane for filteret «Blanda»

Innstillingane for filteret «Blanda»

Forskyving (pikslar)

Beskriving manglar.

Bakgrunnsfarge

Beskriving manglar.

Blandemodus

Beskriving manglar.

Startblanding

Beskriving manglar.

Sluttblanding

Beskriving manglar.

Fargeovergang

Beskriving manglar.

Reversert fargeovergang

Beskriving manglar.