10.10. Mjukglød

10.10.1. Oversyn

Figur 17.200. Eksempel på bruk av filteret «mjukglød»

Eksempel på bruk av filteret «mjukglød»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «mjukglød»

Etter bruk av filteret «Mjukglød»


Dette filteret gjer biletet lysare med ein mjuk glød tilsvarande det gamle trikset med å smøre vaselin på linsa. Mjukglød lagar denne effekten ved å gjere lyse område i biletet lysare.

10.10.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskMjukglød

10.10.3. Innstillingar

Figur 17.201. Innstillingane for filteret «mjukglød»

Innstillingane for filteret «mjukglød»

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parametra. Endringane blir ikkje lagt inn i biletet før du trykker på knappen OK.

Glødradius

Denne glidebrytaren styrer kor sterk effekten skal vere.

Lysstyrke

Denne kontrollen blir brukt for å bestemma kor mykje lysare dei lyse områda skal bli.

Skarpleik

Denne kontrollen bestemmer kor skarpt definert, eller kor diffus effekten skal vere.