4. Forvrengningsfiltra

Figur 17.34. Menyen for forvrengningsfiltra

Menyen for forvrengningsfiltra

4.1. Innleiing til forvrengningsfiltra

Filtra i denne kategorien forvrenger biletet på ein eller annan måte.