16.11. Teikneserie

16.11.1. Oversyn

Figur 17.397. Eksempel på bruk av filteret «Teikneserie»

Eksempel på bruk av filteret «Teikneserie»

Eksempel på bruk av filteret «Teikneserie»


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

16.11.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoTeikneserie.

16.11.3. Innstillingar

Figur 17.398. Innstillingane for filteret «Teikneserie»

Innstillingane for filteret «Teikneserie»

Fargeovergang

Beskriving manglar.

Reversert fargeovergang

Beskriving manglar.

Omrisstorleik

Beskriving manglar.

Farge på omriss

Beskriving manglar.

Bakgrunnsfarge

Beskriving manglar.