5. Lys- og skyggefiltra

Figur 17.91. Menyen for filtra «lys og skygge»

Menyen for filtra «lys og skygge»

5.1. Innleiing

Her finn du tre ulike filtergrupper:

  • Dei opphavlege filtra for lyseffektar som legg inn ulike lys- og skyggeeffektar i biletet. Typisk eksempel er lysrefleksane som kan oppstå når du fotograferar utan motlysblendar.

  • Ein del skript i Script-Fu og Python-Fu som lager ulike former for skyggar.

  • Glaseffekfiltra gjer at biletet ser ut som det er sett gjennom glasfliser eller linser.