2.13. Eksporter som

Kommandoen Eksporter som blir brukt for å lagre biletet i andre format enn i XCF.

[Notat] Notat

Sjå i Del 1, “Filer” for nærare informasjon om å eksportere bilete i ulike filformat.

2.13.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen på biletmenylinja via FilEksporter som.

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + E.