15.5. Roterande kule

15.5.1. Oversyn

Figur 17.363. Eksempel for filteret «Roterande kule»: Originalbiletet

Eksempel for filteret «Roterande kule»: Originalbiletet

Originalbiletet


Figur 17.364. Eksempel for filteret «Roterande kule»: Etter bruk av filteret

Eksempel for filteret «Roterande kule»: Etter bruk av filteret

3 av 10 rammer for «roterande kule» på kvit bakgrunn


15.5.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterAnimasjonRoterande kule

15.5.3. Innstillingar

Figur 17.365. Innstillingane for filteret «Roterande kule»

Innstillingane for filteret «Roterande kule»

Rammer

Beskriving manglar.

Snu frå venstre til høgre

Beskriving manglar.

Gjennomsiktig bakgrunn

Beskriving manglar.

Indekser til n fargar

Beskriving manglar.

Arbeid på kopi

Beskriving manglar.