7.23. Flett lagmaske

Kommandoen Legg til lagmaske fletter lagmaska saman med det akive laget. Gjennomsikt i lagmaska blir overført til alfakanalen, som blir oppretta dersom han manglar, og lagmaska blir fjerna. Dersom laget ikkje har lagmaske, er kommandoen grå ut som ikkje aktiv. Sjå også kapitlet om lagmasker.

7.23.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagMaskeBruk lagmaske

  • eller frå menyen som sprett opp når du høgreklikkar på det aktive laget i lagdialogvindauget.