15.3. Brenn inn

15.3.1. Oversyn

Figur 17.358. Eksempel for filteret «Brenn inn»: originalbiletet

Eksempel for filteret «Brenn inn»: originalbiletet

Ugjennomsiktig bakgrunnslag og forgrunnslag med gjennomsikt


Figur 17.359. Eksempel for filteret «Brenn inn»: Etter bruk av filteret

Eksempel for filteret «Brenn inn»: Etter bruk av filteret

Det endelege biletet med 8 rammer (avhengig av storleik og fart)


15.3.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterAnimasjonBrenn inn

15.3.3. Innstillingar

Figur 17.360. Innstillingane for filteret «Brenn inn»

Innstillingane for filteret «Brenn inn»

Glødfarge

Beskriving manglar.

Ton ut

Beskriving manglar.

Uttoningsbreidde

Beskriving manglar.

Koronabreidde

Beskriving manglar.

Etter glød

Beskriving manglar.

Legg til glød

Beskriving manglar.

Klargjer for GIF

Beskriving manglar.

Fart (pikslar/ramme)

Beskriving manglar.