3.19. Brukarinnstillingar

Kommandoen Brukarinnstillingar opnar dialogvindauget for brukarinnstillingar slik at du kan forandre mange av dei globale innstillingane for GIMP og tilpassa desse etter eigne behov.

3.19.1. Aktivering

Du har tilgang til denne menyoppføringa frå biletmenyen via RedigerBrukarinnstillingar.