5.17. Fest til aktiv bane

Når du flytter eit utval eller eit lag med denne funksjonen tilgjengeleg, verkar det som dei støyter mot ankerpunktet når dei nærmar seg eit slikt i den aktive banen. Dette kan vere til god hjelp når du skal plassere biletelement nøyaktig.

5.17.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisFest til bane.