7.13. Vel laget under

Kommandoen Vel laget under gjer laget nedanfor det aktive laget til det aktive laget. Dette blir vist i lagdialogen ved at markeringa som viser aktivt lag flytter eitt hakk ned. Dersom det aktive laget er nedst, vil denne kommandoen vere deaktivert.

[Notat] Notat

Merk at på det vanlege Windowstastaturet i engelsk oppsett refererer snartasten Page Down ikkje til tasten i taltastaturet men til den andre Page Down-tasten i gruppa på seks tastar til venstre for taltastaturet.

7.13.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagStabelVel neste lag,

  • eller med snarvegen Pil ned

eller ved å klikke på lagnamnet i lagdialogen.