7.51. Laget til biletformatet

Kommandoen Laget til biletformatet set laggrensene til det same som biletramma. Innhaldet i laget blir ikkje flytt i høve til biletet.

7.51.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagLaget til biletformatet