7.7. Flett saman nedover

Kommandoen Flett saman nedover fletter det aktive laget saman med laget like under. Det blir tatt omsyn til innstillingane til det aktive laget, slik som gjennomsikt og modus. Det samansette laget vil vere i normalmodus og vil arve gjennomsikta frå det nedre laget. Dersom det nedre laget er gjennomsiktig eller er i anna modus enn normalmodus, vil denne kommandoen til vanleg føre til synlege forandringer i biletet.

Den mest vanlege bruksmåten for Flett saman nedover er å opprette eit ugjennomsiktig «basislag», som oftast einsfarga og i normalmodus, og bruke dette som underlag for eit «arbeidslag». Dermed blir det lettare å sjå kva du gjer på arbeidslaget, særleg om du arbeider med meir eller mindre gjennomsiktige område. Når arbeidet er utført, fletter du dei to laga saman. Resten av biletet blir uforandra.

7.7.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne undermenyen på biletmenyen via LagFlett saman nedover.