16.16. Skinande fasett

16.16.1. Oversyn

Figur 17.410. Eksempel på bruk av filteret «Skinande fasett»

Eksempel på bruk av filteret «Skinande fasett»

Eksempel på bruk av filteret «Skinande fasett»


[Obs] Obs

Dette filteret er førebels ikkje dokumentert.

16.16.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoFasettkant med fargeovergang.

16.16.3. Innstillingar

Figur 17.411. Innstillingane for filteret «Skinande fasett»

Innstillingane for filteret «Skinande fasett»

Fasettbreidde (pikslar)

Beskriving manglar.

Fasetthøgde

Beskriving manglar.

Fasettbreidde

Beskriving manglar.

Bakgrunnsfarge

Beskriving manglar.