6.5. Gråskalamodus

Du kan bruke kommandoen Gråskala for å omforme biletet til 256 ulike grader av grått, frå 0 (svart) til 255 (kvit). Du finn meir om dette i ordlista under gråskala.

6.5.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet på biletmenyen via BileteModusGråskala