5. Menyen «Vis»

5.1. Innleiing til menyen «Vis»

Figur 16.41. Innhaldet i Vis-menyen

Innhaldet i Vis-menyen

Dette kapitlet omhandlar kommandoane i menyen Vis. Her kan du bestemmer korleis biletet skal visast på skjermen eller tilpassast anna utstyr.

[Notat] Notat

Kan hende finn du andre punkt på denne menyen enn dei som blir omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av programtillegg (plug-ins) du, eller andre, har installert. Du kan finne nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.