12.9. Små fliser

12.9.1. Oversyn

Figur 17.268. Eksempel på bruk av filteret «små fliser»

Eksempel på bruk av filteret «små fliser»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «små fliser»

Dette filteret formiskar det aktive laget eller utvalet og spreier kopiar av forminskingane ut innføre originalbiletet.

12.9.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterKartSmå fliser

12.9.3. Innstillingar

Figur 17.269. Innstillingane for filteret «Små fliser»

Innstillingane for filteret «Små fliser»

Spegelvend

Flisene kan spegelvendast rundt ein Horisontal og/eller Vertikal akse ved å klikke i dei respektive rutene.

Du kan også bestemme kva fliser som skal spegelvendast:

All tiles

Ingen kommentar.

Alternate tiles

Bare odde fliser blir spegelvendte.

Explicit tile

Her kan du spesifisere ei bestemt flis ved å bruke Rad og Kolonne. Den valde flisa blir markert med ei ramme i førehandsvisinga. Trykk på Legg til for å merke den bestemte flisa. Du kan gjenta denne prosedyren for å merke meir enn ei flis.

Dekkevne

Denne glidebrytaren blir brukt til å setje dekkevna for det ferdige biletet. Valet er bare tilgjengeleg når biletet inneheld alfakanal.

Talet på segment

I uttrykket er «n» det talet du vel med glidebrytaren. Talet på fliser blir dette talet multiplisert med seg sjølv. Dersom du vel talet 3, vil dette resultere i 3² = 9 (altså 3 × 3 = 9 fliser) fliser.