15.6. Bølgjer

15.6.1. Oversyn

Figur 17.366. Eksempel for filteret «Bølgjer»

Eksempel for filteret «Bølgjer»

Originalbiletet

Eksempel for filteret «Bølgjer»

Ei «bølgjeramme»


15.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskBølgjer

15.6.3. Innstillingar

Figur 17.367. Innstillingane for filteret «bølgjer»

Innstillingane for filteret «bølgjer»

Amplityde

Beskriving manglar.

Bølgelengde

Beskriving manglar.

Talet på rammer

Beskriving manglar.

Inverter retning

Beskriving manglar.