4.8. Spegelvending

Når du har bruk for at personen på biletet skal sjå den andre vegen, eller at toppen av biletet skal vere botnen, då spegelvender du biletet. Bruk menyen VerktøyTransformeringsverktøySpegelvend, eller enklare: klikk på ikonet i verktøykassa og klikk deretter inne i biletet. Du kan velje mellom å spegelvende vassrett eller loddrett.

Figur 3.35. Dialogen «Spegelvend biletet»

Dialogen «Spegelvend biletet»

Når du har markert for spegelvendinga i verktøykassa, klikk inne i biletet. Biletet blir nå spegelvendt vassrett. I verktøyinnstillingane kan du velje om verktøyet skal spegelvende vassrett eller loddrett. Dersom innstillingane ikkje er synlege under verktøykassa, dobbeltklikk på verktøysymbolet. Du kan også bruke tasten Ctrl for å veksle mellom dei to retningane.

Biletet nedanfor viser alle moglege former for spegelvendingar:

Figur 3.36. Eksempel på spegelvending

Eksempel på spegelvending

Originalbiletet

Eksempel på spegelvending

Vassrett spegelvending

Eksempel på spegelvending

Loddrett spegelvending

Eksempel på spegelvending

Vassrett og loddrett spegelvending