14. Enkle teikneobjekt

I denne avdelinga kan du lære korleis du kan lage enkle objekt i GIMP. GIMP har ei stor samling verktøy og snarvegar som kan gjere nybyrjaren heilt fortapt. Heldigvis er det, som du vil sjå, ikkje så vanskeleg.

14.1. Å teikne ei rett linje

La oss byrje med å teikne ei rett linje. Den lettaste måten er å gjere dette med eitt av teikneverktøya, datamusa og tastaturet.

Prosedyre 7.1. Å teikne ei rett linje

 1. Figur 7.35. Eit nytt bilete

  Eit nytt bilete

  Biletet viser eit nytt bilete med kvit bakgrunn


  Opprett eit nytt bilete og finn fram favoritten din blant teikneverktøya eller bruk blyanten dersom du er i tvil. Vel eventuelt ein passande forgrunnsfarge. Forsikra deg om at forgrunn- og bakgrunnsfargane er ulike. (Normalt er forgrunnsfargen svart og bakgrunnsfargen kvit).

 2. Figur 7.36. Starten på ei rett linje

  Starten på ei rett linje

  Den svarte prikken på biletet viser startpunktet for linja


  Lag eit startpunkt ved å klikke på området for biletvisinga med den venstre museknappen.

 3. Figur 7.37. Hjelpelinja

  Hjelpelinja

  Biletet viser hjelpelinja som indikerer den ferdige linja


  Etter at du har markert startpunktet for linja, held du nede Shift-tasten medan du flytter musepeikaren til der du ønskjer linja skal slutte. Du vil sjå ei tynn linje som indikerer kvar streken din vil hamna.

 4. Figur 7.38. Linja etter det andre klikket

  Linja etter det andre klikket

  Når du er nøgd med plasseringa av linja, slepp du opp museknappen og linja er permanent.


  Skulle du ikkje sjå linja, kontroller at forgrunns- og bakgrunnsfargane er ulike. I nokre tilfelle må du kanskje klikka ein gong til på museknappen for å festa streken. Du kan halde fram med nye strekar med utgangspunkt i endepunktet for denne streken ved å halde nede Shift-tasten. Prøv deg fram.