7.33. Legg til alfakanal

Legg til alfakanal: Alfakanalen styrer gjennomsikt i biletet. Normalt blir det lagt til ein alfakanal i lagdialogen så snart du har meir enn eitt lag. Bare bakgrunnslaget er til vanleg utan alfakanal, men du kan legge til ein også her med denne kommandoen.

7.33.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne kommandoen frå biletmenyen via LagGjennomsiktLegg til alfakanal.

  • I tillegg har du tilgang frå lagdialogen ved å velje Legg til alfakanal på lokalmenyen som kjem fram når du høgreklikkar.