5.22. Vis statuslinje

Kommandoen Vis statuslinje slår statuslinja av eller på. Dette kan særleg vere aktuelt når du arbeider på fullskjerm.

Du kan forandre normalvisinga for statuslinja i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen for brukarinnstillingane.

5.22.1. Aktivering

  • Du har tilgang til dette menyvalet frå biletmenyen via VisVis statuslinje