Del III. Funksjonar i GIMP

Innhald

14. Verktøy
1. Verktøykassa
1.1. Innleiing
1.2. Verktøysymbola
1.3. Farge- og indikatorområdet
1.4. Verktøyinnstillingar
2. Utvalsverktøya
2.1. Felles eigenskapar
2.2. Rektangelutvalet
2.3. Ellipseutvalet
2.4. Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
2.5. Tryllestaven
2.6. Vel etter farge
2.7. Intelligent saks
2.8. Forgrunnsutval
3. Teikneverktøya
3.1. Felles eigenskapar
3.2. Penseldynamikk
3.3. Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
3.4. Fyllverktøyet
3.5. Blandeverktøyet
3.6. Blyant
3.7. Målarpensel
3.8. Viskeleret
3.9. Luftpensel
3.10. Pennen (blekkverktøyet)
3.11. Kloning
3.12. Helbred
3.13. Perspektivkloning
3.14. Slør eller skjerp
3.15. Gni ut
3.16. Avskygging/Etterbelysning
4. Transformeringsverktøya
4.1. Felles eigenskapar
4.2. Innrettingsverktøyet
4.3. Flytteverktøyet
4.4. Beskjering
4.5. Rotér
4.6. Skalering
4.7. Forskyvingsverktøyet
4.8. Perspektiv
4.9. Spegelvending
4.10. Bur-transformering
5. Fargeverktøya
5.1. Oversyn
5.2. Fargebalanse
5.3. Kulør og metning
5.4. Innfarging
5.5. Lysstyrke-Kontrast
5.6. Terskel
5.7. Nivå
5.8. Kurver
5.9. Posterisering
5.10. Mindre metning
6. Andre verktøy
6.1. Oversyn
6.2. Banar
6.3. Fargeplukkaren
6.4. Lupe
6.5. Målingar
6.6. Tekst
6.7. GEGL-operasjon
15. Dialogvindauge
1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Penseldialogen
3.3. Dialogen for mønsterelement
3.4. Dialogen for fargeovergangar
3.5. Palettdialogen
3.6. Tagging
3.7. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til bilethandteringa
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen «Biletmalar»
5. Andre dialogar
5.1. Dialogvindauget for verktøyforvala
5.2. Redigering av verktøyforvala
5.3. Dialog for utstyrstatus
5.4. Feilkonsollen
5.5. Lagra fil
5.6. Eksportere fil
5.7. Dialogvindauget for «prøvepunkt»
5.8. Peikardialogen
16. Menyar
1. Menyane i GIMP
1.1. Menylinja i biletvindauget
1.2. Lokalmeny
1.3. Avrivingsmenyar
1.4. Fanemenyar
2. Menyen «Fil»
2.1. Oversyn
2.2. Ny
2.3. Hent inn
2.4. Opna
2.5. Opna som lag
2.6. Opna frå ei nettside
2.7. Opna tidlegare brukte
2.8. Lagra
2.9. Lagra som
2.10. Lagra ein kopi
2.11. Tilbakestill
2.12. Eksporter
2.13. Eksporter som
2.14. Opprett mal
2.15. Skriv ut
2.16. Lukk
2.17. Lukk alle
2.18. Avslutt
3. Menyen «Rediger»
3.1. Postar i menyen «Rediger»
3.2. Angre
3.3. Gjenta
3.4. Tone inn/ut
3.5. Angrelogg
3.6. Klipp ut
3.7. Kopier
3.8. Kopier synlege
3.9. Lim inn
3.10. Lim inn i
3.11. Lim inn som
3.12. Buffer
3.13. Tøm utvalet
3.14. Fyll med forgrunnsfarge
3.15. Fyll med bakgrunnsfarge
3.16. Fyll med mønsterelement
3.17. Strek opp utvalet
3.18. Strek opp bane
3.19. Brukarinnstillingar
3.20. Tastesnarvegar
3.21. Modular
3.22. Einingar
4. Menyen «Utval»
4.1. Innleiing til menyen «Utval»
4.2. Vel alt
4.3. Vel ingen
4.4. Inverter
4.5. Gjer flytande
4.6. Etter farge
4.7. Frå bane
4.8. Utvalshandteraren
4.9. Mjuk kant
4.10. Gjer skarpare
4.11. Krymp
4.12. Auk
4.13. Ramme
4.14. Forvreng
4.15. Avrunda rektangel
4.16. Slå snarmaske av/på
4.17. Lagra til kanal
4.18. Til bane
5. Menyen «Vis»
5.1. Innleiing til menyen «Vis»
5.2. Ny visning
5.3. Punkt for punkt
5.4. Forstørr
5.5. Tilpass vindauget
5.6. Full skjerm
5.7. Navigeringsvindauget
5.8. Visingsfiltra
5.9. Vis utvalsgrensene
5.10. Vis laggrenser
5.11. Vis hjelpelinjer
5.12. Vis rutenett
5.13. Vis prøvepunkta
5.14. Fest til hjelpelinjer
5.15. Fest til rutenett
5.16. Fest til lerretkanten
5.17. Fest til aktiv bane
5.18. Lerretfarge
5.19. Vis menylinje
5.20. Vis linjalar
5.21. Vis rullefelt
5.22. Vis statuslinje
6. Menyen «Bilete»
6.1. Oversyn
6.2. Dupliser
6.3. Modus
6.4. RGB-modus
6.5. Gråskalamodus
6.6. Indeksert modus
6.7. Transformer
6.8. Spegelvend Vertikalt / Horisontalt
6.9. Rotering
6.10. Giljotin
6.11. Lerretformat
6.12. Tilpass lerret til lag
6.13. Tilpass lerret til utvalet
6.14. Utskriftformat
6.15. Skaler biletet
6.16. Beskjer til utval
6.17. Automatisk beskjering
6.18. Hard autobeskjering
6.19. Flett saman synlege lag
6.20. Flat ut biletet
6.21. Innrett synlege lag
6.22. Hjelpelinjer
6.23. Ny hjelpelinje
6.24. Ny hjelpelinje (i prosent)
6.25. Nye hjelpelinjer frå utvalet
6.26. Fjern alle hjelpelinjer
6.27. Innstillingar for rutenettet
6.28. Bileteigenskapar
7. Lagmenyen
7.1. Innleiing til «lag»-menyen
7.2. Nytt lag
7.3. Ny laggruppe
7.4. Nytt frå synlege
7.5. Dupliser laget
7.6. Forankre laget
7.7. Flett saman nedover
7.8. Slett laget
7.9. Tekstkommandoane i lagmenyen
7.10. Fjern tekstinformasjon
7.11. Undermenyen «Stabel»
7.12. Vel laget over
7.13. Vel laget under
7.14. Vel øvste laget
7.15. Vel nedste laget
7.16. Løft laget
7.17. Senk laget
7.18. Laget til toppen
7.19. Laget til botnen
7.20. Reverser rekkefølgja for laga
7.21. Undermenyen «Masker»
7.22. Legg til lagmaske
7.23. Flett lagmaske
7.24. Slett lagmaske
7.25. Vis bare lagmaske
7.26. Rediger til lagmaske
7.27. Slå av lagmaske
7.28. Maske til utval
7.29. Legg til i utvalet
7.30. Trekk frå utvalet
7.31. Snitt med utvalet
7.32. Undermenyen «Gjennomsikt» i Lag-menyen
7.33. Legg til alfakanal
7.34. Fjern alfakanal
7.35. Farge til alfa
7.36. Halvutflating
7.37. Grenseverdi for alfa
7.38. Alfa til utval
7.39. Legg til i utvalet
7.40. Trekk frå utvalet
7.41. Snitt med utvalet
7.42. Undermenyen «Transformer»
7.43. Vend horisontalt
7.44. Vend vertikalt
7.45. Roter 90° med klokka
7.46. Roter 90° mot klokka
7.47. Roter 180°
7.48. Valfri rotasjon
7.49. Forskyving
7.50. Sett laggrensene
7.51. Laget til biletformatet
7.52. Skaler laget
7.53. Beskjer til utvalet
7.54. Automatisk beskjering
8. Menyen «Fargar»
8.1. Postar i menyen «Fargar»
8.2. Fargeverktøy
8.3. Inverter
8.4. Inverter verdiar
8.5. Bruk GEGL
8.6. Undermenyen «Auto»
8.7. Jamn ut
8.8. Kvitbalanse
8.9. Fargeforsterking
8.10. Normalisering
8.11. Strekk kontrast
8.12. Strekk HSV
8.13. Undermenyen «Komponentar»
8.14. Kanalmiksar
8.15. Kombiner
8.16. Separer
8.17. Set saman på nytt
8.18. Undermenyen «Kart»
8.19. Ordne fargekartet på nytt
8.20. Sett fargekart
8.21. Alien Map
8.22. Bytt farge
8.23. Fargelegg frå fargeovergang
8.24. Fargelegg frå palett
8.25. Roter fargane
8.26. Fargelegg frå mal
8.27. Undermenyen «Info»
8.28. Histogram
8.29. Kantgjennomsnitt
8.30. Fargeromanalyse
8.31. Palettutglatting
8.32. Fargefiltra
8.33. Fargelegg
8.34. Farge til alfa
8.35. Filterpakke
8.36. Heit
8.37. Maksimum RGB
8.38. Retinex
9. Menyen «Verktøy»
9.1. Innleiing til menyen «Verktøy»
10. Menyen «Filter»
10.1. Innleiing til menyen «Filter»
10.2. Gjenta siste
10.3. Vis siste igjen
10.4. Tilbakestill alle filtra
10.5. Undermenyen «Python-Fu»
10.6. Undermenyen «Script-Fu»
11. Menyen «Vindauge»
12. Menyen «Hjelp»
12.1. Innleiing til menyen «Hjelp»
12.2. Hjelp
12.3. Menyhjelp
12.4. Dagens tips
12.5. Om
12.6. Lesar for programtillegg
12.7. Prosedyrelesaren
12.8. GIMP på Internett
17. Filter
1. Innleiing
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfiltra
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Pikseliser
2.7. Slør flisfugene
3. Forbetringsfiltra
3.1. Innleiing
3.2. Kantutjamning
3.3. Fjern annakvar linje
3.4. Støvfjernar
3.5. Fjern striper
3.6. NL-filteret
3.7. Fjern raude auge
3.8. Gjer skarpare
3.9. Uskarpmaske
4. Forvrengningsfiltra
4.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
4.2. Persienne
4.3. Bøy
4.4. Relieff
4.5. Gravyr
4.6. Slett annakvar rad
4.7. Interaktiv deformasjon
4.8. Linsefeil
4.9. Mosaikk
4.10. Avistrykk
4.11. Innrulling
4.12. Polarkoordinat
4.13. Krusning
4.14. Forskyving
4.15. Verdiutbreiing
4.16. Video
4.17. Bølgjer
4.18. Vri og vreng
4.19. Vind
4.20. Lupeeffekt
5. Lys- og skyggefiltra
5.1. Innleiing
5.2. Gradientrefleks
5.3. Linserefleks
5.4. Lyseffektar
5.5. Lysglimt
5.6. Supernova
5.7. Slagskygge
5.8. Perspektivskygge
5.9. Xach-effekt
5.10. Glasfliser
6. Støyfilter
6.1. Innleiing til støyfiltra
6.2. HSV-støy
6.3. Fargekast
6.4. Fargeplukk
6.5. RGB-støy
6.6. Nedsmelting
6.7. Sprei
7. Filteret «Finn kantar»
7.1. Innleiing
7.2. DoG kantfinning
7.3. Kantar
7.4. Laplace
7.5. Neon
7.6. Sobelrelieff
8. Uspesifiserte filter
8.1. Innleiing
8.2. Konturutjamningsmatrise
8.3. Utvid
8.4. Erodér
9. Kombineringsfiltra
9.1. Innleiing til kombinérfiltra
9.2. Djupfletting
9.3. Filmstrip
10. Artistiske filter
10.1. Innleiing til dei artistiske filtra
10.2. Lerret
10.3. Teikneserie
10.4. Tekstil
10.5. Kubisme
10.6. GIMPressionist
10.7. Oljemaling
10.8. Fotokopi
10.9. Predator
10.10. Mjukglød
10.11. Van Gogh (LIC)
10.12. Vevnad
11. Dekorfiltra
11.1. Innleiing
11.2. Legg til fasettkant
11.3. Legg til ramme
11.4. Kaffiflekkar
11.5. Ullen kant
11.6. Gammalt foto
11.7. Avrunda hjørne
11.8. Dias
11.9. Skjer frå sjablong
11.10. Kromeffekt
12. Biletkartfiltra
12.1. Innleiing
12.2. Avbilding frå kart
12.3. Forskyving
12.4. Fraktal
12.5. Illusjon
12.6. Lag saumlause
12.7. Avbild på objekt
12.8. Papirfliser
12.9. Små fliser
12.10. Flislegg
12.11. Deformering
13. Teiknefiltra
13.1. Innleiing til teiknefiltra
13.2. Differensskyer
13.3. Tåke
13.4. Plasma
13.5. Massiv støy
13.6. Flamme
13.7. IFS-Fraktal
13.8. Sjakkbrett
13.9. CML-utforskaren
13.10. Diffraksjonsmønster
13.11. Rutenett
13.12. Puslespel
13.13. Labyrint
13.14. Qbist
13.15. Sinus
13.16. Kretskort
13.17. Fraktalutforskaren
13.18. Gfig
13.19. Lava
13.20. Line Nova
13.21. Kuledesigner
13.22. Spyrogimp
14. Filter for nettsider
14.1. Innleiing
14.2. Biletkart
14.3. Halvutflating
14.4. Del opp
15. Animasjonsfiltra
15.1. Innleiing
15.2. Bland
15.3. Brenn inn
15.4. Krusningar
15.5. Roterande kule
15.6. Bølgjer
15.7. Optimer
15.8. Spel av animasjonen
16. Alfa til logo filtra
16.1. Innleiing til filtra «Alfa til logo»
16.2. 3D-omriss
16.3. Alien Glow
16.4. Alien-Neon
16.5. Basisk I & II
16.6. Blanda
16.7. Kuflekkar
16.8. Kritt
16.9. Gnaging
16.10. Krom
16.11. Teikneserie
16.12. Kaldt metall
16.13. Frost
16.14. Glinsande
16.15. Glødande
16.16. Skinande fasett
16.17. Neon
16.18. Partikkelspor
16.19. Teksturert
I. Taste- og musereferansar
Hjelp — Tastereferansar for menyen Hjelp
Verktøy — Tastereferansar for menyen Verktøy
Fil — Tastereferansar for menyen Fil
Dialogvindauge — Snartastar for underkatalogen
Vis — Tastereferansar for menyen Vis
Rediger — Tastereferansar for menyen Rediger
Lag — Tastereferansar for menyen Lag
Utval — Tastereferansar for menyen Utval
Filter — Tastereferansar for menyen Filter
Lupe — Tastereferansar for menyen Lupe