Namn

Vis — Tastereferansar for menyen Vis

Vis

Vindauge

F10

Hovudmeny

Shift + F10, høgreklikk

Nedtrekksmeny

F11

Fullskjerm av/på

Shift + Q

Snarmaske av/på

Ctrl + W

Lukk dokumentvindauget

[Notat] Notat

Du kan også aktivere menyane ved å halde nede Alt-tasten medan du trykker på tasten som er understreka i menynamnet.

Zoom

+

Forstørr

-

Forminsk

1

Skala 1:1

Ctrl + E

Tilpass vindauget

[Notat] Notat

Dette tilpassar vindauget til biletstorleiken.

Linjaler og hjelpelinjer

dra med musepeikaren

Dra ut ein linjal for å opprette ei hjelpelinje

Ctrl + dra med musepeikaren

Dra ut ein linjal for ø opprette eit prøvepunkt

Shift + Ctrl +R

Slå linjalane av/på

Shift + Ctrl + T

Slå hjelpelinjene av/på

[Notat] Notat

Dra ut ein vassrett eller loddrett linjal for å opprette ei ny hjelpelinje. Dra hjelpelinja ut av biletet for å slette ho.