Namn

Fil — Tastereferansar for menyen Fil

Fil

Ctrl + N

Nytt bilete

Ctrl + O

Opna biletet

Ctrl + Alt + O

Opna biletet som nytt lag

Ctrl + D

Dupluser biletet

Ctrl + 1

Tidlegare bukt nr 01

Ctrl + 2

Tidlegare bukt nr 02

Ctrl + 3

Tidlegare bukt nr 03

Ctrl + 4

Tidlegare bukt nr 04

Ctrl + 5

Tidlegare bukt nr 05

Ctrl + 6

Tidlegare bukt nr 06

Ctrl + 7

Tidlegare bukt nr 07

Ctrl + 8

Tidlegare bukt nr 08

Ctrl + 9

Tidlegare bukt nr 09

Ctrl + 0

Tidlegare bukt nr 10

Ctrl + S

Lagra biletet

Shift + Ctrl + S

Lagra med eit anna namn

Ctrl + Q

Avslutt