Namn

Dialogvindauge — Snartastar for underkatalogen

Dialogvindauge

Ctrl + L

Lag

Shift + Ctrl + B

Penslar

Shift + Ctrl + P

Mønsterelement

Ctrl + G

Fargeovergangar

[Notat] Notat

Dette opnar eit nytt dialogvindauge dersom det ikkje er opna frå før. Elles gir det fokus til dialogvindauget.

Inne i eit dialogvindauge

Alt + F4, Ctrl + W

Lukk vindauget

Fane

Gå til neste biletelement

Shift + Tab

Gå til førre biletelement

Enter

Sett den nye verdien

Mellomrom, Enter

Aktiverer gjeldande knapp eller liste

Ctrl + Alt + Page Up Ctrl + Alt + Page Down

I eit dialogvindauge med fleire fanar

[Notat] Notat

Dette godkjenner innskrivinga i tekstfeltet og returnerer fokus til teikneområdet.

Inne i ein fildialogr

Shift + L

Opna adressa

Alt + Pil opp

Ei mappe opp

Alt + Pil ned

Ei mappe ned

Alt + Home

Heimemappa

Esc

Lukk dialogvindauget