Namn

Verktøy — Tastereferansar for menyen Verktøy

Verktøy

Verktøy

R

Rektangelutval

E

Ellipseutval

F

Frihandsutval

Z

Tryllestaven

Shift + O

Vel etter farge

I

Saks

B

Banar

O

Fargeplukkar

M

Flytt

Shift +C

Beskjer

Shift +R

Rotér

Shift +T

Skaler

Shift +S

Forskyv

Shift +O

Perspektiv

Shift +F

Spegelvend

T

Tekst

Shift +B

Fyll

L

Bland

N

Blyant

P

Målarpensel

Shift +E

Viskeler

A

Luftpensel

K

Penn

C

Kloning

Shift +U

Slør eller skjerp

S

Gni ut

Shift +D

Avskygging/Etterbelysning

[Notat] Notat

Trykk på verktøysymbola for å opne tilhøyrande dialogvindauge for verktøyinnstillingane

Samanhang

X

Bytt fargane

D

Standardfargar

[Notat] Notat

Klikk på fargane for å forandre dei