Μέρος III. Αναφορά λειτουργιών

Πίνακας Περιεχομένων

14. Εργαλεία
1. Η εργαλειοθήκη
1.1. Εισαγωγή
1.2. Εικονίδια εργαλείου
1.3. Περιοχή χρώματος και δείκτη
1.4. Επιλογές εργαλείων
2. Εργαλεία επιλογής
2.1. Κοινά χαρακτηριστικά
2.2. Επιλογή ορθογωνίου
2.3. Ελλειψοειδής επιλογή
2.4. Ελεύθερη επιλογή (λάσο)
2.5. Ασαφής επιλογή (Μαγικό ραβδί)
2.6. Επιλογή κατά χρώμα
2.7. Έξυπνα ψαλίδια
2.8. Επιλογή προσκηνίου
3. Εργαλεία ζωγραφικής
3.1. Κοινά χαρακτηριστικά
3.2. Δυναμικές
3.3. Εργαλεία πινέλου (μολύβι, πινέλο, αερογράφος)
3.4. Κουβάς γεμίσματος
3.5. Ανάμειξη
3.6. Μολύβι
3.7. Πινέλο
3.8. Σβήστρα
3.9. Αερογράφος
3.10. Μελάνι
3.11. Κλωνοποίηση
3.12. Επούλωση
3.13. Προοπτική κλωνοποίηση
3.14. Θόλωση/Όξυνση
3.15. Μουτζούρα
3.16. Ξάνοιγμα/Σκοτείνιασμα
4. Εργαλεία μετασχηματισμού
4.1. Κοινά χαρακτηριστικά
4.2. Στοίχιση
4.3. Μετακίνηση
4.4. Περικοπή
4.5. Περιστροφή
4.6. Κλιμάκωση
4.7. Στρέβλωση
4.8. Προοπτική
4.9. Αναστροφή
4.10. Το εργαλείο κλωβού
5. Εργαλεία χρώματος
5.1. Επισκόπηση
5.2. Ισορροπία χρώματος
5.3. Απόχρωση-κορεσμός
5.4. Χρωματισμός
5.5. Φωτεινότητα-αντίθεση
5.6. Κατώφλι
5.7. Στάθμες
5.8. Καμπύλες
5.9. Ποστεροποίηση
5.10. Αποκορεσμός
6. Άλλο
6.1. Επισκόπηση
6.2. Μονοπάτια
6.3. Επιλογέας χρώματος
6.4. Εστίαση
6.5. Μέτρηση
6.6. Κείμενο
6.7. Λειτουργία GEGL
15. Διάλογοι
1. Εισαγωγή διαλόγου
2. Διάλογοι σχετικοί με τη δομή εικόνας
2.1. Διάλογος στρώσεων
2.2. Διάλογος καναλιών
2.3. Διάλογος μονοπατιών
2.4. Ο διάλογος χρωματολογίου
2.5. Διάλογος ιστογράμματος
2.6. Διάλογος περιήγησης
2.7. Διάλογος ιστορικού αναιρέσεων
3. Διάλογοι σχετικοί με το περιεχόμενο εικόνας
3.1. Διάλογος χρώματος προσκηνίου/παρασκηνίου
3.2. Διάλογος πινέλων
3.3. Διάλογος μοτίβων
3.4. Διάλογος διαβαθμίσεων
3.5. Διάλογος παλετών
3.6. Ετικετοποίηση
3.7. Διάλογος γραμματοσειρών
4. Διάλογοι σχετικοί με τη διαχείριση εικόνας
4.1. Διάλογος μνημών
4.2. Διάλογος εικόνων
4.3. Διάλογος ιστορικού εγγράφου
4.4. Διάλογος προτύπων
5. Ποικίλοι διάλογοι
5.1. Διάλογος προρρυθμίσεων εργαλείων
5.2. Ο επεξεργαστής προρρύθμισης εργαλείου
5.3. Διάλογος κατάστασης συσκευής
5.4. Κονσόλα σφαλμάτων
5.5. Αποθήκευση αρχείου
5.6. Εξαγωγή αρχείου
5.7. Διάλογος σημείων δειγματοληψίας
5.8. Διάλογος δείκτη
16. Μενού
1. Εισαγωγή στα μενού
1.1. Η γραμμή μενού εικόνας
1.2. Μενού περιεχομένου
1.3. Αποσπώμενα μενού
1.4. Μενού καρτελών
2. Το μενού “Αρχείο”
2.1. Επισκόπηση
2.2. Νέο…
2.3. Δημιουργία
2.4. Άνοιγμα…
2.5. Άνοιγμα ως στρώσεις…
2.6. Άνοιγμα τοποθεσίας…
2.7. Άνοιγμα πρόσφατων
2.8. Αποθήκευση
2.9. Αποθήκευση ως…
2.10. Αποθήκευση αντιγράφου…
2.11. Επαναφορά
2.12. Εξαγωγή…
2.13. Εξαγωγή ως…
2.14. Δημιουργία πρότυπου…
2.15. Εκτύπωση
2.16. Κλείσιμο
2.17. Κλείσιμο όλων
2.18. Έξοδος
3. Το μενού “Επεξεργασία”
3.1. Είσοδοι μενού “Επεξεργασία”
3.2. Αναίρεση
3.3. Ακύρωση αναίρεσης
3.4. Ξεθώριασμα
3.5. Ιστορικό αναιρέσεων
3.6. Αποκοπή
3.7. Αντιγραφή
3.8. Αντιγραφή ορατών
3.9. Επικόλληση
3.10. Επικόλληση εντός
3.11. Επικόλληση ως
3.12. Μνήμη
3.13. Καθαρισμός
3.14. Γέμισμα με χρώμα προσκηνίου
3.15. Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου
3.16. Γέμισμα με μοτίβο
3.17. Χρωματισμός επιλογής
3.18. Χρωματισμός μονοπατιού
3.19. Η εντολή “Προτιμήσεις”
3.20. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
3.21. Αρθρώματα
3.22. Μονάδες
4. Το μενού “Επιλογή”
4.1. Εισαγωγή στο μενού “Επιλογή”
4.2. Επιλογή όλων
4.3. Καμία
4.4. Αντιστροφή
4.5. Αιώρηση
4.6. Κατά χρώμα
4.7. Από μονοπάτι
4.8. Επεξεργασία επιλογής
4.9. Άμβλυνση
4.10. Όξυνση
4.11. Σμίκρυνση
4.12. Επέκταση
4.13. Περίγραμμα
4.14. Παραμόρφωση
4.15. Στρογγυλεμένο ορθογώνιο
4.16. Εναλλαγή γρήγορης μάσκας
4.17. Αποθήκευση σε κανάλι
4.18. Σε μονοπάτι
5. Το μενού “Προβολή”
5.1. Εισαγωγή στο μενού “Προβολή”
5.2. Νέα Προβολή
5.3. Κουκκίδα για κουκκίδα
5.4. Εστίαση
5.5. Συρρίκνωση παραθύρου
5.6. Πλήρης οθόνη
5.7. Παράθυρο περιήγησης
5.8. Φίλτρα προβολής
5.9. Προβολή επιλογής
5.10. Εμφάνιση ορίου στρώσης
5.11. Εμφάνιση οδηγών
5.12. Εμφάνιση πλέγματος
5.13. Εμφάνιση σημείων δειγματοληψίας
5.14. Προσκόλληση στους οδηγούς
5.15. Προσκόλληση στο πλέγμα
5.16. Προσκόλληση σε καμβά
5.17. Προσκόλληση στο ενεργό μονοπάτι
5.18. Χρώμα υποβάθρου
5.19. Εμφάνιση γραμμής μενού
5.20. Εμφάνιση χαράκων
5.21. Εμφάνιση γραμμών κύλισης
5.22. Εμφάνιση γραμμής κατάστασης
6. Το μενού “Εικόνα”
6.1. Επισκόπηση
6.2. Διπλασιασμός
6.3. Κατάσταση
6.4. Κατάσταση RGB
6.5. Κατάσταση γκρι κλίμακας
6.6. Κατάσταση από ευρετήριο
6.7. Μετασχηματισμός
6.8. Αναστροφή οριζόντια, αναστροφή κατακόρυφα
6.9. Περιστροφή
6.10. Λαιμητόμος
6.11. Μέγεθος καμβά
6.12. Προσαρμογή του καμβά στις στρώσεις
6.13. Προσαρμογή του καμβά στην επιλογή
6.14. Μέγεθος εκτύπωσης
6.15. Κλίμακα εικόνας
6.16. Περικοπή στην επιλογή
6.17. Αυτόματη περικοπή εικόνας
6.18. Έξυπνη περικοπή
6.19. Συγχώνευση ορατών στρώσεων
6.20. Ισοπέδωση εικόνας
6.21. Στοίχιση ορατών στρώσεων…
6.22. Οδηγοί
6.23. Νέος οδηγός
6.24. Νέος οδηγός (Αναλογία)
6.25. Νέοι οδηγοί από επιλογή
6.26. Αφαίρεση όλων των οδηγών
6.27. Ρύθμιση του πλέγματος…
6.28. Ιδιότητες εικόνας
7. Το μενού “Στρώση”
7.1. Εισαγωγή στο μενού “στρώση”
7.2. Νέα στρώση
7.3. Νέα ομάδα στρώσεων
7.4. Νέο από τα ορατά
7.5. Διπλασιασμός στρώσης
7.6. Αγκίστρωση στρώσης
7.7. Συγχώνευση με την από κάτω
7.8. Διαγραφή στρώσης
7.9. Οι εντολές κειμένου του μενού στρώση
7.10. Απόρριψη πληροφοριών κειμένου
7.11. Υπομενού “στοίβα”
7.12. Επιλογή προηγούμενης στρώσης
7.13. Επιλογή επόμενης στρώσης
7.14. Επιλογή της ανώτατης στρώσης
7.15. Επιλογή κατώτατης στρώσης
7.16. Ανύψωση στρώσης
7.17. Βύθιση στρώσης
7.18. Στρώση στην κορυφή
7.19. Στρώση στον πάτο
7.20. Η εντολή “αντιστροφή σειράς στρώσης”
7.21. Το υπομενού “μάσκα”
7.22. Προσθήκη μάσκας στρώσης
7.23. Εφαρμογή μάσκας στρώσης
7.24. Διαγραφή μάσκας στρώσης
7.25. Προβολή μάσκας στρώσης
7.26. Επεξεργασία μάσκας στρώσης
7.27. Απενεργοποίηση της μάσκας στρώσης
7.28. Μετατροπή μάσκας σε επιλογή
7.29. Προσθήκη μάσκας στρώσης στην επιλογή
7.30. Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή
7.31. Τομή μάσκας στρώσης με την επιλογή
7.32. Το υπομενού “διαφάνεια” του μενού “στρώση”
7.33. Προσθήκη καναλιού άλφα
7.34. Προσθήκη Καναλιού άλφα
7.35. Χρώμα σε άλφα
7.36. Ημιισοπέδωση
7.37. Κατώφλι άλφα
7.38. Μετατροπή άλφα σε επιλογή
7.39. Προσθήκη καναλιού άλφα στην επιλογή
7.40. Αφαίρεση από την επιλογή
7.41. Τομή καναλιού άλφα με την επιλογή
7.42. Το υπομενού “μετασχηματισμός”
7.43. Οριζόντια αναστροφή
7.44. Κάθετη αναστροφή
7.45. Περιστροφή 90° δεξιόστροφα
7.46. Περιστροφή 90° αριστερόστροφα
7.47. Περιστροφή 180°
7.48. Ελεύθερη περιστροφή
7.49. Αντιστάθμιση
7.50. Μέγεθος ορίου στρώσης
7.51. Στρώση στο μέγεθος της εικόνας
7.52. Κλιμάκωση στρώσης
7.53. Περικοπή στα όρια της επιλογής
7.54. Αυτόματη περικοπή στρώσης
8. Το μενού “Χρώματα”
8.1. Εισαγωγή στο μενού “Χρώματα”
8.2. Εργαλεία χρωμάτων
8.3. Αντιστροφή
8.4. Αντιστροφή τιμής
8.5. Χρήση GEGL
8.6. Το υπομενού “Αυτόματο”
8.7. Ισοστάθμιση
8.8. Ισορροπία λευκού
8.9. Βελτιστοποίηση χρώματος
8.10. Κανονικοποίηση
8.11. Επέκταση αντίθεσης
8.12. Επέκταση HSV
8.13. Το υπομενού “Συστατικά”
8.14. Μείκτης καναλιού
8.15. Σύνθεση
8.16. Αποσύνθεση
8.17. Ανασύνθεση
8.18. Το υπομενού “Χάρτης”
8.19. Επαναδιάταξη χρωματολογίου
8.20. Ορισμός χρωματολογίου
8.21. Χάρτης ξένου
8.22. Ανταλλαγή χρώματος
8.23. Χάρτης διαβάθμισης
8.24. Χάρτης παλέτας
8.25. Εναλλαγή χρωμάτων
8.26. Χρωματισμός δείγματος
8.27. Το υπομενού “Πληροφορίες”
8.28. Ιστόγραμμα
8.29. Μέσος όρος περιγράμματος
8.30. Ανάλυση χρωματικού χώρου
8.31. Ομαλή παλέτα
8.32. Τα φίλτρα χρώματος
8.33. Χρωματισμός…
8.34. Χρώμα σε άλφα…
8.35. Πακέτο φίλτρου…
8.36. Καυτό…
8.37. Μέγιστο RGB…
8.38. Ματόμυαλο
9. Το μενού “Εργαλεία”
9.1. Εισαγωγή στο μενού “Εργαλεία”
10. Το μενού “Φίλτρα”
10.1. Εισαγωγή στο μενού “Φίλτρα”
10.2. Επανάληψη τελευταίου
10.3. Επανεμφάνιση τελευταίου
10.4. Επαναφορά όλων των φίλτρων
10.5. Το υπομενού “Python-Fu”
10.6. Το υπομενού “Script-Fu”
11. Το μενού “Παράθυρα”
12. Το μενού “Βοήθεια”
12.1. Εισαγωγή στο μενού “Βοήθεια”
12.2. Βοήθεια
12.3. Βοήθεια συνάφειας
12.4. Η συμβουλή της ημέρας
12.5. Περί
12.6. Περιηγητής προσθέτου
12.7. Ο περιηγητής διαδικασίας
12.8. Το GIMP στο διαδίκτυο
17. Φίλτρα
1. Εισαγωγή
1.1. Προεπισκόπηση
2. Φίλτρα θόλωσης
2.1. Εισαγωγή
2.2. Θόλωση
2.3. Θόλωση Gauss
2.4. Επιλεκτική θόλωση Gauss
2.5. Θόλωση κίνησης
2.6. Εικονοστοιχείωση
2.7. Θόλωση παράθεσης
3. Φίλτρα βελτίωσης
3.1. Εισαγωγή
3.2. Εξομάλυνση
3.3. Απόπλεξη
3.4. Αποκηλίδωση
3.5. Αποράβδωση
3.6. Φίλτρο NL
3.7. Αφαίρεση κόκκινου ματιού
3.8. Όξυνση
3.9. Μάσκα απόξυνσης
4. Φίλτρα παραμόρφωσης
4.1. Εισαγωγή
4.2. Περσίδες
4.3. Κάμψη καμπύλης
4.4. Aνάγλυφο
4.5. Χάραξη
4.6. Σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής
4.7. Διαδραστική παραμόρφωση
4.8. Παραμόρφωση φακού
4.9. Μωσαϊκό
4.10. Εκτύπωση εφημερίδας
4.11. Κατσάρωμα σελίδας
4.12. Πολικές συντεταγμένες
4.13. Κυματισμός
4.14. Μετατόπιση
4.15. Διάδοση τιμής
4.16. Βίντεο
4.17. Κύματα
4.18. Στροβιλισμός και πίεση
4.19. Άνεμος
4.20. Εφαρμογή φακού
5. Φίλτρα φωτός και σκιάς
5.1. Εισαγωγή
5.2. Αναλαμπή διαβάθμισης
5.3. Αναλαμπή φακού
5.4. Εφέ φωτισμού
5.5. Λάμψη
5.6. Υπερκαινοφανής
5.7. Πίπτουσα σκιά
5.8. Προοπτική
5.9. Εφέ Xach
5.10. Γυάλινη παράθεση
6. Φίλτρα θορύβου
6.1. Εισαγωγή
6.2. Θόρυβος HSV
6.3. Ρίψη
6.4. Επιλογή
6.5. Θόρυβος RGB
6.6. Σύντηξη
6.7. Διασπορά
7. Φίλτρα εντοπισμού άκρων
7.1. Εισαγωγή
7.2. Διαφορά Γκάους
7.3. Όριο
7.4. Λαπλάς
7.5. Νέον
7.6. Sobel
8. Γενικά Φίλτρα
8.1. Εισαγωγή
8.2. Πίνακας συνέλιξης
8.3. Επέκταση
8.4. Διάβρωση
9. Φίλτρα συνδυασμού
9.1. Εισαγωγή
9.2. Συγχώνευση βάθους
9.3. Λουρίδα ταινίας
10. Καλλιτεχνικά φίλτρα
10.1. Εισαγωγή
10.2. Εφαρμογή καμβά
10.3. Σκίτσο
10.4. Υφασματοποίηση
10.5. Κυβισμός
10.6. Ιμπρεσιονιστής GIMP
10.7. Ελαιοποίηση
10.8. Φωτοαντίγραφο
10.9. Αρπακτικό
10.10. Ήπια λάμψη
10.11. Βαν Γκογκ (LIC)
10.12. Ύφανση
11. Φίλτρα διακόσμησης
11.1. Εισαγωγή
11.2. Προσθήκη λοξότμησης
11.3. Προσθήκη περιγράμματος
11.4. Κηλίδα καφέ
11.5. Ασαφές περίγραμμα
11.6. Παλιά φωτογραφία
11.7. Στρογγυλές γωνίες
11.8. Διαφάνεια
11.9. Χάραξη μήτρας
11.10. Μήτρα χρωμίου
12. Φίλτρα χάρτη
12.1. Εισαγωγή
12.2. Χάρτης ανάγλυφου
12.3. Μετατόπιση
12.4. Ανίχνευση κλαστικού
12.5. Aυταπάτη
12.6. Δημιουργία χωρίς ραφές
12.7. Χάρτης αντικειμένου
12.8. Παράθεση χαρτιού
12.9. Μικρές παραθέσεις
12.10. Παράθεση
12.11. Στρέβλωση
13. Φίλτρα απόδοσης
13.1. Εισαγωγή
13.2. Διαφορά συννεφών
13.3. Ομίχλη
13.4. Πλάσμα
13.5. Συμπαγής θόρυβος
13.6. Φλόγα
13.7. Κλαστικό IFS
13.8. Σκακιέρα
13.9. Περιηγητής CML
13.10. Μοτίβα διάθλασης
13.11. Πλέγμα
13.12. Οδοντωτό
13.13. Δαίδαλος
13.14. Qbist
13.15. Ημίτονο
13.16. Κύκλωμα
13.17. Περιηγητής κλαστικών
13.18. Γεωμετρικά σχήματα
13.19. Λάβα
13.20. Γραμμή καινοφανούς
13.21. Σχεδιαστής σφαίρας
13.22. Σπειρογράφημα gimp
14. Φίλτρα Ιστού
14.1. Εισαγωγή
14.2. Χάρτης εικόνας
14.3. Ημιισοπέδωση
14.4. Τεμαχισμός
15. Φίλτρα κινουμένων σχεδίων
15.1. Εισαγωγή
15.2. Ανάμειξη
15.3. Αποτύπωση
15.4. Κυματισμός
15.5. Στροβιλιζόμενη υδρόγειος
15.6. Κύματα
15.7. Βελτιστοποίηση
15.8. Αναπαραγωγή
16. Φίλτρα άλφα σε λογότυπο
16.1. Εισαγωγή
16.2. 3Δ περίγραμμα
16.3. Παράξενη λάμψη
16.4. Παράξενο νέον
16.5. Βασικό Α και Β
16.6. Ανάμειξη
16.7. Κηλίδες αγελάδας
16.8. Κιμωλία
16.9. Ψιλόκομμα
16.10. Χρώμιο
16.11. Βιβλίο κόμικς
16.12. Δροσερό μέταλλο
16.13. Παγωμένο
16.14. Γυαλιστερό
16.15. Πυράκτωση
16.16. Λοξότμηση διαβάθμισης
16.17. Νέον
16.18. Ίχνος σωματιδίου
16.19. Με υφή
I. Αναφορά πλήκτρων και ποντικιού
Βοήθεια — Αναφορά πλήκτρων για μενού βοήθεια
Εργαλεία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού εργαλεία
Αρχείο — Αναφορά πλήκτρων για το μενού αρχείο
Διάλογοι — Αναφορά πλήκτρων για υπομενού προσαρτήσιμοι διάλογοι
Προβολή — Αναφορά πλήκτρων για το μενού προβολή
Επεξεργασία — Αναφορά πλήκτρων για το μενού επεξεργασία
Στρώση — Αναφορά πλήκτρων για το μενού στρώση
Επιλογή — Αναφορά πλήκτρων για μενού επιλογή
Φίλτρα — Αναφορά πλήκτρων για μενού φίλτρα
Εργαλείο εστίασης — Αναφορά πλήκτρων για το υπομενού εργαλείο εστίασης