4.2. Περσίδες

4.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.35. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο περσίδων

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο περσίδων

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο περσίδων

Εφαρμογή φίλτρου “περσίδες”


Δημιουργεί ένα αποτέλεσμα περσίδας με οριζόντια ή κάθετα στοιχεία. Μπορείτε να ανυψώσετε ή να κλείσετε αυτά τα στοιχεία, αλλά όχι να ανασηκώσετε όλη τη περσίδα.

4.2.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΠερσίδες….

4.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.36. Επιλογές φίλτρου “περσίδες”

Επιλογές φίλτρου περσίδες

Προεπισκόπηση

Όλες οι αλλαγές των ρυθμίσεων σας θα εμφανιστούν στην προεπισκόπηση χωρίς να επηρεάζεται η εικόνα μέχρι να πατήσετε εντάξει.

Προσανατολισμός

Επιτρέπει να αποφασίσετε εάν τα στοιχεία θα είναι οριζόντια ή κάθετα.

Παρασκήνιο

Το χρώμα του στοιχείου είναι αυτό του παρασκηνίου της εργαλειοθήκης. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή διαφανής, η εικόνα σας πρέπει να έχει κανάλι άλφα.

Μετατόπιση

Ο ολισθητής και το πλαίσιο εισόδου επιτρέπουν την διεύρυνση των στοιχείων δίνοντας την εντύπωση ότι κλείνουν, ή να τα στενέψουν, δίνοντας την εντύπωση ότι ανοίγουν.

Αριθμός τμημάτων

Είναι ο αριθμός των στοιχείων.