5.6. Υπερκαινοφανής

5.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.110. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο υπερκαινοφανούς

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο υπερκαινοφανούς

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο υπερκαινοφανούς

Εφαρμογή φίλτρου “υπερκαινοφανούς”


Αυτό το φίλτρο δημιουργεί ένα μεγάλο αστέρι που θυμίζει υπερκαινοφανή. Δουλεύει με εικόνες RGB και ΓΚΡΙ. Τα εφέ φωτός μειώνονται σύμφωνα με το 1/r όπου r είναι η απόσταση από το κέντρο του αστεριού.

5.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΦως και σκιάΥπερκαινοφανής….

5.6.3. Ρυθμίσεις παραμέτρων

Σχήμα 17.111. Επιλογές φίλτρου “υπερκαινοφανούς”

Επιλογές φίλτρου υπερκαινοφανούς

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Κέντρο του καινοφανούς
Χ, Υ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια εισόδου για να ορίσετε την οριζόντια (Χ) και κάθετη (Υ) συντεταγμένη του κέντρου του υπερκαινοφανούς. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο κέντρο του υπερκαινοφανούς στο πλαίσιο προεπισκόπηση.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Για ακριβές κεντράρισμα του υπερκαινοφανούς, διαλέξτε την επιλογή “ποσοστό” στην πτυσσόμενη λίστα μονάδων και ορίστε Χ και Υ σε 50%.

Εμφάνιση θέσης

Αυτή η επιλογή εμφανίζει ένα δίχτυ γραμμών στην προεπισκόπηση, κεντραρισμένο στον υπερκαινοφανή.

Χρώμα

Με κλικ στο χρωματολόγιο, εμφανίζεται ο συνηθισμένος επιλογέας χρώματος.

Ακτίνα

Αυτή είναι η ακτίνα του κέντρου του υπερκαινοφανούς (1-100). Αυξάνοντας την τιμή, αυξάνετε τον αριθμό των κεντρικών λευκών εικονοστοιχείων σύμφωνα με r*r (1, 4, 9...).

Κορυφές

Αυτός είναι ο αριθμός των ακτίνων (1-1024). Κάθε εικονοστοιχείο στο κέντρο του υπερκαινοφανούς εκπέμπει ακτίνες πλάτους ενός εικονοστοιχείου. Όλες αυτές οι ακτίνες επικάθονται περισσότερο ή λιγότερο με αποτέλεσμα αυτό το λαμπρό εφέ που παίρνετε μετακινώντας αυτόν τον ολισθητή.

Τυχαία απόχρωση

Χρωματιστές εικόνες στην τύχη. Τιμή (0-360) φαίνεται να είναι μια περιοχή στο χρωματικό κύκλο HSV.