4. Εργαλεία μετασχηματισμού

Σχήμα 14.100. Μια επισκόπηση των εργαλείων μετασχηματισμού

Μια επισκόπηση των εργαλείων μετασχηματισμού

4.1. Κοινά χαρακτηριστικά

Μες το διάλογο εργαλείου μετασχηματισμού, θα βρείτε οκτώ εργαλεία για τροποποίηση της εμφάνισης της εικόνας ή της εμφάνισης ενός στοιχείου της εικόνας, επιλογής, στρώσης ή μονοπατιού. Κάθε εργαλείο μετασχηματισμού έχει ένα διάλογο επιλογής και ένα διάλογο πληροφορίας για ορισμό παραμέτρων.

4.1.1. Επιλογές εργαλείων

Σχήμα 14.101. Κοινές επιλογές των εργαλείων μετασχηματισμού

Κοινές επιλογές των εργαλείων μετασχηματισμού

Μερικές επιλογές μοιράζονται από αρκετά εργαλεία μετασχηματισμού. Θα τα περιγράψουμε εδώ. Μερικές ειδικές επιλογές θα περιγραφούν με τα εργαλεία τους.

Μετασχηματισμός

Το GIMP προσφέρει τρία κουμπιά που επιτρέπουν την επιλογή του στοιχείου εικόνας στο οποίο θα δουλέψει το εργαλείο μετασχηματισμού.

[Σημείωση] Σημείωση

Να θυμόσαστε ότι η επιλογή μετασχηματισμού επιμένει όταν αφήνετε το εργαλείο.

  • Όταν ενεργοποιείτε το πρώτο κουμπί το εργαλείο δουλεύει στην ενεργή στρώση. Εάν δεν υπάρχει επιλογή σε αυτή τη στρώση, όλη η στρώση θα μετασχηματιστεί.

  • Όταν ενεργοποιείτε το δεύτερο κουμπί το εργαλείο δουλεύει μόνο στο περίγραμμα επιλογής (στο περίγραμμα όλης της στρώσης εάν δεν υπάρχει επιλογή).

  • Όταν ενεργοποιείτε το τρίτο κουμπί, το εργαλείο δουλεύει μόνο στο μονοπάτι.

Κατεύθυνση

Αυτή η επιλογή ορίζει σε ποιο δρόμο ή κατεύθυνση μετασχηματίζεται μια στρώση:

Η “κανονική (προς τα μπρος)” κατάσταση θα μετασχηματίσει την εικόνα ή στρώση όπως κάποιος θα περίμενε. Χρησιμοποιείτε απλά τις λαβές για να εκτελέσετε τον επιθυμητό μετασχηματισμό. Εάν χρησιμοποιήσετε πλέγμα (δείτε παρακάτω), η εικόνα ή στρώση μετασχηματίζονται σύμφωνα με το σχήμα και τη θέση στην οποία βάζετε το πλέγμα.

Η “διορθωτική (προς τα πίσω)” αντιστρέφει την κατεύθυνση. Κυρίως χρησιμοποιείται με το εργαλείο περιστροφής για επισκευή ψηφιακών εικόνων που έχουν μερικά γεωμετρικά λάθη (ορίζοντας που δεν είναι οριζόντιος, τοίχος που δεν είναι κάθετος...). Δείτε Τμήμα 4.5, “Περιστροφή”.

Παρεμβολή

Αυτή η πτυσσόμενη λίστα επιτρέπει την επιλογή της μεθόδου και έτσι την ποιότητα του μετασχηματισμού:

Καμία

Το χρώμα κάθε εικονοστοιχείου αντιγράφεται από το κοντινότερο γειτονικό εικονοστοιχείο της αρχικής εικόνας. Αυτό συχνά καταλήγει σε οδόντωση (το φαινόμενο “σκαλοπατιού”) και μια υποβαθμισμένη εικόνα, αλλά είναι η γρηγορότερη μέθοδος. Μερικές φορές αυτή η μέθοδος λέγεται “ο πιο κοντινός γείτονας”.

Γραμμική

Το χρώμα κάθε εικονοστοιχείου υπολογίζεται ως το μέσο χρώμα των τεσσάρων πιο κοντινών εικονοστοιχείων στην αρχική εικόνα. Αυτό δίνει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για τις περισσότερες εικόνες και είναι ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ ταχύτητας και ποιότητας. Μερικές φορές αυτή η μέθοδος αποκαλείται “διγραμμική”.

Κυβική

Το χρώμα κάθε εικονοστοιχείου υπολογίζεται ως το μέσο χρώμα των οκτώ πιο κοντινών εικονοστοιχείων στην αρχική εικόνα. Αυτό συνήθως δίνει το καλό αποτέλεσμα, αλλά παίρνει φυσικά περισσότερο χρόνο. Μερικές φορές αυτή η μέθοδος λέγεται “δικυβική”.

Sinc (Lanczos3)

Η μέθοδος Lanczos3 χρησιμοποιεί τη μαθηματική συνάρτηση Sinc και εκτελεί μιας υψηλής ποιότητας παρεμβολή. Αυτή συνήθως είναι η βέλτιστη μέθοδος, αλλά εάν δεν είσαστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, μπορείτε να δοκιμάσετε την “κυβική”.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη μέθοδο παρεμβολής στο διάλογο προτιμήσεις επιλογών εργαλείων.

Περικοπή

Μετά το μετασχηματισμό, η εικόνα μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Αυτή η επιλογή θα περικόψει τη μετασχηματισμένη εικόνα στο αρχικό μέγεθος εικόνας.

Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ πολλών τρόπων για περικοπή:

Προσαρμογή

Σχήμα 14.102. Αρχική εικόνα για παραδείγματα

Αρχική εικόνα για παραδείγματα

Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα για παραδείγματα

Εφαρμογή περιστροφής με “προσαρμογή”

Αρχική εικόνα για παραδείγματα

Εφαρμογή περιστροφής με “προσαρμογή” και μεγέθυνση καμβά στο μέγεθος της στρώσης


Με προσαρμογή: η στρώση μεγεθύνεται για να περιέχει όλη την περιστραμμένη στρώση. Το περίγραμμα της νέας στρώσης είναι ορατό, όλη η στρώση γίνεται ορατή χρησιμοποιώντας την εντολή εικόναπροσαρμογή καμβά στις στρώσεις.

Απόκομμα

Σχήμα 14.103. Παράδειγμα για απόκομμα

Παράδειγμα για απόκομμα

Απόκομμα


Με απόκομμα: ότι ξεπερνά τα όρια της εικόνας διαγράφεται.

Περικοπή στο αποτέλεσμα

Σχήμα 14.104. Παράδειγμα για περικοπή στο αποτέλεσμα

Παράδειγμα για περικοπή στο αποτέλεσμα

Περιστροφή 45° με περικοπή στο αποτέλεσμα

Παράδειγμα για περικοπή στο αποτέλεσμα

Το όριο περικοπής σημειώνεται με κόκκινο. Καμιά διαφανής περιοχή δεν περιλαμβάνεται.


Εάν αυτή η επιλογή επιλεγεί, η εικόνα περικόπτεται έτσι ώστε η διαφανής περιοχή, που δημιουργήθηκε από τη λειτουργία μετασχηματισμού στις γωνίες, να μην συμπεριλαμβάνεται στην τελική εικόνα.

Περικοπή με θέαση

Σχήμα 14.105. Παράδειγμα για περικοπή με πλευρά

Παράδειγμα για περικοπή με πλευρά

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για περικοπή με πλευρά

Περιστροφή -22°

Παράδειγμα για περικοπή με πλευρά

Η περιεστραμμένη εικόνα


Αυτή η επιλογή δουλεύει όπως η προηγούμενη επιλογή, αλλά βεβαιώνει, ότι ο λόγος θέασης διατηρείται.

Προεπισκόπηση

Εάν αυτό είναι σημειωμένο, που είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, η μετασχηματιζόμενη εικόνα θα είναι ορατή στην κορυφή της αρχικής εικόνας ή στρώσης. Θα υπάρχει επίσης ένας ολισθητής με τον οποίον μπορείτε να επιλέξετε την ορατότητα της προεπισκόπησης.

Οδηγοί

Αυτή είναι μια πτυσσόμενη λίστα, όπου επιλέγετε τον τύπο των γραμμών οδηγού που ταιριάζει στον μετασχηματισμό σας. Όλοι οι οδηγοί χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο για να σημειώσουν το περίγραμμα της εικόνας πέρα από τις χρησιμοποιούμενες γραμμές από τις διαφορετικές επιλογές.

Χωρίς οδηγούς

Όπως λέει το όνομα, δεν υπάρχουν χρησιμοποιούμενοι οδηγοί.

Κεντρικές γραμμές

Χρησιμοποιεί μια κάθετη γραμμή και μια οριζόντια γραμμή που διασταυρώνονται μεταξύ τους στο κέντρο της εικόνας ή στρώσης.

Κανόνας των τρίτων

Διαιρεί την περιοχή μετασχηματισμού σε εννέα ίσα μέρη προσθέτοντας δύο οριζόντιες γραμμές και δύο κάθετες γραμμές που ισαπέχουν. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της εικόνας πρέπει να τοποθετηθούν στα σημεία τομής.

Κανόνας των πέμπτων

Ακριβώς όπως ο “κανόνας των τρίτων” αλλά διαιρεί την περιοχή σε πέντε επί πέντε μέρη.

Χρυσές τομές

Επίσης λέγεται “Ο χρυσός κανόνας”. Αυτός διαιρεί την περιοχή μετασχηματισμού σε εννέα μέρη χρησιμοποιώντας έναν μαθηματικό τύπο σε αναλογία των μερών μεταξύ τους και με την μετασχηματιζόμενη περιοχή.

Διαγώνιες γραμμές

Διαιρεί την περιοχή μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας γραμμές διαγώνια.

Αριθμός γραμμών

Βάζει ένα ορθογώνιο πλέγμα με ίσους αριθμούς κάθετων και οριζόντιων γραμμών. Ο αριθμός των γραμμών ορίζεται στον ολισθητή που προβάλλει όταν αυτός ο οδηγός επιλέγεται.

Διάστιχο γραμμών

Βάζει ένα ορθογώνιο πλέγμα στην περιοχή μετασχηματισμού χρησιμοποιώντας το διάστημα μεταξύ των γραμμών που ορίζεται στον ολισθητή.

4.1.2. Μετασχηματισμός μονοπατιών

Αν εσείς για κάποιον λόγο θέλετε να μετασχηματίσετε μονοπάτια, είναι δυνατό να το κάνετε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μετασχηματισμού.

Σχήμα 14.106. Περιστροφή μονοπατιών

Περιστροφή μονοπατιών

Διάλογος μονοπατιών

Περιστροφή μονοπατιών

Τρόπος επιλογής: Μονοπάτι


Όταν το μονοπάτι σχεδιάζεται πηγαίνετε στον διάλογο μονοπατιού και πατήστε στο πρώτο πεδίο πριν το περίγραμμα του μονοπατιού στο παράθυρο διαλόγου για να κάνετε το εικονίδιο του ματιού ορατό. Έπειτα επιλέξτε το εργαλείο μετασχηματισμού και στο ανώτερο μέρος του διαλόγου επιλογής πατήστε στο εικονίδιο μονοπατιού για να πείτε στο εργαλείο να δράσει στο μονοπάτι.

Κάντε τον μετασχηματισμό κατά τα συνηθισμένα και επιβεβαιώστε τον όταν τελειώσετε. Μπορεί να είναι καλή ιδέα να ορίσετε τους οδηγούς σε “Κανένας οδηγός” για να πάρετε το μονοπάτι πιο αναγνωρίσιμο.

Όταν ο μετασχηματισμός τελειώσει, επιλέξτε το εργαλείο μονοπατιού και πατήστε στο αλλαγμένο μονοπάτι για να το ενεργοποιήσετε πάλι για παραπέρα εργασία σε αυτό.