4.16. Εναλλαγή γρήγορης μάσκας

Αυτή η εντολή έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως το κλικ στο μικρό κουμπί στην κάτω αριστερή γωνία της εικόνας. Δείτε Γρήγορη μάσκα

4.16.1. Ενεργοποίηση διαλόγου

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή μέσα από ΕπιλογήΕναλλαγή γρήγορης μάσκας.

  • Η προεπιλεγμένη συντόμευση είναι Shift+Q