5.3. Αναλαμπή φακού

5.3.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.99. Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής φακού

Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής φακού

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο αναλαμπής φακού

Εφαρμογή φίλτρου “αναλαμπής φακού”


Αυτό το φίλτρο δίνει την εντύπωση ότι ο ήλιος χτυπά το αντικείμενο όταν φωτογραφίζετε. Μπορείτε να εντοπίσετε την ανάκλαση με ένα δίχτυ που μπορείτε να μετακινήσετε, αλλά δεν έχετε τις δυνατότητες που το φίλτρο αναλαμπή διαβάθμισης προσφέρει.

5.3.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο στο μενού εικόνας μέσα από φίλτραφως και σκιάαναλαμπή φακού.

5.3.3. Επιλογές

Σχήμα 17.100. Επιλογές φίλτρου “αναλαμπή φακού”

Επιλογές φίλτρου αναλαμπή φακού

Προεπισκόπηση

Εάν σημειωθεί, τα αποτελέσματα ρύθμισης παραμέτρου εμφανίζονται διαδραστικά στην προεπισκόπηση. Οι γραμμές κύλισης σας επιτρέπουν τη μετακίνηση γύρω από την εικόνα.

Κέντρο του εφέ αναλαμπής

Μπορείτε να ορίσετε τις συντεταγμένες (εικονοστοιχεία) Χ και Υ της λάμψης χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εισόδου ή με κλικ στην προεπισκόπηση. Η αρχική συντεταγμένη είναι στην πάνω αριστερή γωνία.

Εμφάνιση θέσης

Όταν αυτή η επιλογή σημειωθεί, ένα δίχτυ εμφανίζεται στην προεπισκόπηση και μπορείτε να το μετακινήσετε με το δείκτη ποντικιού για να εντοπίσετε το κέντρο του εφέ αναλαμπής φακού.

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Ο δρομέας ποντικιού, που φαίνεται σαν σταυρός μετακινείται πάνω από την προεπισκόπηση, επιτρέπει τον εντοπισμό του εφέ φίλτρου ακόμα και χωρίς το δίχτυ.