4.6. Σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής

4.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.44. Παράδειγμα για το φίλτρο “σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής”

Παράδειγμα για το φίλτρο σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για το φίλτρο σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής

Εφαρμογή “σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής”


Αυτό το φίλτρο μπορεί όχι μόνο να σβήσει κάθε δεύτερη γραμμή ή στήλη της ενεργής στρώσης αλλά επίσης μπορεί να τις αλλάξει σε χρώμα παρασκηνίου.

4.6.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΠαραμορφώσειςΣβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής….

4.6.3. Επιλογές

Σχήμα 17.45. Επιλογές “σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής”

Επιλογές σβήσιμο κάθε δεύτερης γραμμής

Αυτές οι επιλογές είναι αυτονόητες. Μόνο μια παρατήρηση: εάν η ενεργή στρώση έχει κανάλι άλφα, οι σβησμένες γραμμές ή στήλες θα είναι διαφανείς. Εάν δεν έχει κανάλι άλφα (τότε το όνομα της είναι σε έντονα γράμματα στο διάλογο στρώσης), το χρώμα παρασκηνίου της εργαλειοθήκης θα χρησιμοποιηθεί.